Voortgang coalitievorming en ons antwoord op motie CDA, DorpsVISIE, en D66.

De eerste bijlage is de tekst die hoort bij agendapunt : Voortgang coalitievorming dat besproken is op 29 maart.

De tweede bijlage betreft ons antwoord op de motie die 29 maart werd ingediend door CDA, DorpsVISIE, en D66.


29 maart

Motie kerk