Dankwoord

Jose, Maarten en Rinie.

Dorpsbelangers in hart en nieren. Jarenlang hebben jullie ongelooflijk hard gewerkt. Achter de schermen jaren geleden tijdens de spreekuren, tijdens de steunfractievergaderingen, bijeenkomsten bezocht en in de spotlights tijdens de commissievergaderingen en  raadsvergaderingen.

Maar los van jullie politieke betrokkenheid,zijn jullie alle drie ook zeer betrokken bij  maatschappelijke ontwikkelingen en organisaties. Daarmee staat de toegevoegde waarde die jullie jarenlang hebben ingebracht in onze partij buiten kijf.

Rinie jij hebt al eerder aangegeven het commissie en raadswerk de komende raadsperiode niet meer te kunnen combineren met de werkzaamheden in jouw bedrijf. We respecteren uiteraard jouw besluit, maar zullen jouw inbreng op het gebied van de cie GZ en BZ node missen. Gelukkig ben je voor DB niet helemaal uit beeld, want je hebt toegezegd dat je je inbreng tijdens onze steunfractievergaderingen blijft leveren. En daar zijn we ondanks dat we het jammer vinden dat je vertrekt toch nog erg blij mee.

Jose en Maarten jullie wilden gewoon nog doorgaan als raadslid en we hoopten allemaal dat dat ook zou lukken. De rauwe werkelijkheid is dat de uitslag van de verkiezingen dat niet toelaat. Dat is verdomde jammer, want we willen nog zoveel bereiken. Het werk was ook voor jullie nog lang niet af. Politiek is onderhevig aan vele invloeden en de uitslag van verkiezingen is dan ook moeilijk te voorspellen. Drie zetels verliezen is moeilijk te accepteren en de gevolgen zijn dan ook groot. Niet alleen voor DB maar ook voor het dorp want jullie alle drie hebben ieder op geheel eigen wijze het gedachtegoed van onze partij waarop onze standpunten zijn gebaseerd uitgedragen. Jullie hebben je rug recht gehouden en eraan meegewerkt dat onze inbreng nooit  daalde tot “onder de gordel” , ook al was de verleiding daartoe soms erg groot. Het zijn lastige tijden geweest waarin we als partij, maar ook de diverse personen zwaar onder vuur kwamen te liggen.

We hebben samen, zoals het DB past op basis van deconcrete feiten  over de  inhoud  van de diverse dossiers gediscussieerd.We hebben op basis van onze uitgangspunten onze standpunten bepaald. Dat was zeker omdat de discussies in het dorp voornamelijk op basis van emotie werden gevoerd moeilijk.

Gelukkig zijn ook jullie niet “verloren” voor Dorpsbelang. Mogelijk iets meer op de achtergrond, maar zeker niet minder belangrijk blijven we ook in de toekomst samenwerken, samen denken en ons samen  inzetten voor ons dorp!

Het is een voorrecht geweest om intensief met jullie binnen de fractie te mogen samenwerken. Ik ben daar ongelooflijk trots op!

Dank jullie wel.