20 Jaar Dorpsbelang

Wat bracht het U ?

Ter gelegenheid van ons 4e lustrum in 2017 willen wij graag de balans opmaken van datgene dat wij de afgelopen 20 jaar voor u mochten realiseren.

 • Maar liefst 12 jaar deel uitmakend van wisselende coalities.
 • Lastenstijging al jaren met slechts inflatiepercentage.
 • Meer gelden vrijgemaakt voor uitvoering zorgtaken.
 • Structurele verhoging van budget groenonderhoud.
 • Al die jaren een sluitende begroting.
 • Oliebollenparty in plaats van statische Nieuwjaarsreceptie.
 • Opening van de A-50 door de inwoners, niet door de Bobo’s.
 • Na jaren strijd met Rijkswaterstaat toch geluidswal langs de A 50.
 • De zorg was ‘op orde’ gebracht.
 • Implementeren van de transities in de zorg.
 • Nieuwe aanpak maatschappelijke begeleiding statushouders.
 • Samenbrengen zorg, cultuur en muziek in nieuwe MFA.
 • Realisatie van 3 nieuwe scholen.
 • Geen 3.000 woningen aan de overkant van de A-50.
 • Ondanks de crisis sinds 2008 verdere ontwikkeling van het Sonniuspark.
 • Diversiteit aan woningbouw aan de Hendrik Veenemanstraat.
 • Sloop gemeentewerf Breeakkerstraat als nieuwe ontwikkellocatie.
 • Herontwikkeling oude postkantoorlocatie Europalaan.
 • Bouwen voor jongeren in Sonniuspark, HIVA en Heistraat.
 • Bouw zorgappartementen op voormalig ‘HIVA’-terrein.
 • Sloop Apollohal en bouw complex ‘De Kleine Heide’.
 • Uitgifte ‘Ruimte voor Ruimte’ kavels in buitengebied.
 • Herontwikkeling voormalige ALDI-locatie in gang gezet.
 • Ontwikkeling bouwlocatie naast Stoklandschool Breugel.
 • Herinrichting van de Nieuwstraat en Kanaalstraat.
 • Herinrichting Rooijseweg gerealiseerd.
 • Realisatie rolstoelpad achter de Crocusstraat.
 • Nieuw fietspad tussen ’t Zand en Bestseweg.
 • Ekkersrijt met ruim 300 bedrijven en meer dan 10.000 werknemers.
 • Ekkersrijt is DE landelijke economische toplocatie.
 • Oprichting SBBE (beveiliging Ekkersrijt).
 • ‘Masterplan’ samen met OVE (Ondernemers Ekkersrijt).
 • Veel nieuwe bedrijvigheid na uitbreiding Meubelplein.
 • Herontwikkeling BetonSon terrein met Rhenus en PostNL.
 • Reguleren parkeeroverlast in bermen Ekkersrijt.
 • Aanschaf elektrische voertuigen gemeentewerken.
 • Duurzaamheid door intensivering afvalscheiding.
 • Optimalisering digitale dienstverlening door gemeente.
 • Entameren burgerinitiatieven o.a. in duurzaamheid.
 • Ondergrondse afvalscheiding in het centrum en ‘t Zand.
 • Dorpsbreed onderzoek naar luchtkwaliteit in 2009.