20 Jaar Dorpsbelang

20 jaar Dorpsbelang Son en Breugel ! Wat bracht het U ?

Ter gelegenheid van ons 4e lustrum in 2017 maakten wij de balans op van datgene dat onze partij de afgelopen 20 jaar voor u mocht realiseren:

Bestuurlijk
• Maar liefst 12 jaar deel uitmakend van wisselende coalities.
• In 3 coalities met evenzovele goede wethouders.
• Al die jaren een sluitende begroting.
• Lastenstijging al jaren met slechts inflatiepercentage.
• Structurele verhoging van budget groenonderhoud.
• Optimalisering digitale dienstverlening door gemeente.
• Opening van de A-50 niet door de Bobo’s, maar door onze inwoners.
• Na jaren strijd met Rijkswaterstaat toch geluidswal langs de A 50.
• Oliebollenparty in plaats van statische Nieuwjaarsreceptie.

Sociaal domein
• Implementatie van de transities in de zorg.
• Meer gelden vrijgemaakt voor uitvoering zorgtaken.
• Nieuwe aanpak maatschappelijke begeleiding statushouders.
• Samenbrengen zorg, cultuur en muziek in een nieuwe MFA.
• Realisatie “beschermd wonen” Heistraat en HIVA-terrein.

Werkgelegenheid
• Ekkersrijt met ruim 300 bedrijven en meer dan 10.000 werknemers.
• Ekkersrijt is DE landelijke economische toplocatie.
• Oprichting SBBE (beveiliging Ekkersrijt).
• ‘Masterplan’ samen met OVE (Ondernemers Ekkersrijt).
• Veel nieuwe bedrijvigheid (Meubelplein, IKEA, Media Markt).
• Herontwikkeling BetonSon terrein met PostNL en 2 x Rhenus.
• Reguleren parkeeroverlast in bermen op Ekkersrijt.

Ruimtelijke ordening
• Geen 3.000 woningen in een ‘enclave’ aan de overkant van de A-50.
• Ondanks de crisis sinds 2008 verdere ontwikkeling van het Sonniuspark.
• Uitgifte ‘Ruimte voor Ruimte’ kavels in buitengebied.
• Diversiteit aan woningbouw aan de Hendrik Veenemanstraat.
• Herontwikkeling oude postkantoorlocatie Europalaan.
• Bouwen voor jongeren in Sonniuspark, HIVA en Heistraat.
• Bouw zorgappartementen op voormalig ‘HIVA’-terrein.
• Sloop Apollohal en bouw complex ‘De Kleine Heide’.
• Herontwikkeling voormalige ALDI-locatie in gang gezet.
• Ontwikkeling bouwlocatie naast Stoklandschool Breugel.
• Realisatie van maar liefste 4 nieuwe schoolgebouwen.
• Sloop gemeentewerf Breeakkerstraat als nieuwe ontwikkellocatie.
• Herinrichting van de Nieuwstraat en Kanaalstraat gerealiseerd.
• Herinrichting Rooijseweg gerealiseerd.
• Realisatie rolstoelpad achter de Crocusstraat.
• Nieuw fietspad tussen ’t Zand en Bestseweg.

Milieu
• Aanschaf elektrische voertuigen gemeentewerken.
• Duurzaamheid door intensivering afvalscheiding.
• Ondergrondse afvalscheiding in het centrum en ‘t Zand.
• Entameren burgerinitiatieven o.a. in duurzaamheid.
• Dorpsbreed onderzoek naar luchtkwaliteit in 2009.