Zelfstandig samenwerken.

Dorpsbelang maakt zich ‘hart’ voor een zelfstandig Son en Breugel. Al jarenlang hebben we in Son en Breugel bewezen dat we bestuurlijk in staat zijn om onze eigen broek op te houden. De lijnen tussen bestuur en inwoners zijn kort en we werken slim samen met de ons omringende gemeenten . Zo kunnen we de taken die ons door het Rijk worden opgelegd goed en efficiënt uitvoeren.De samenwerking binnen de Dommelvallei (Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo ) is een voorbeeld van goede afstemming op het gebied van bedrijfsvoering – zoals personele zaken – en het combineren van werkprocessen, waardoor kennis en uitvoeringskracht worden gebundeld. Dit levert naast efficiencywinst ook financiële voordelen op. Dorpsbelang wil die samenwerking dan ook graag voortzetten.

Coöperatief en tegelijkertijd kritisch samenwerken in de Brainport-regio vraagt van ons dat wij ook oog hebben voor de noden van andere gemeenten. Dat we bereid zijn om andere gemeenten wat te gunnen op de diverse beleidsterreinen, zodat ook zij zich economisch én sociaal krachtig kunnen blijven ontwikkelen. Dorpsbelang is ervan overtuigd dat als de  sterke kanten van elke gemeente goed worden benut, dit ook goed is voor Son en Breugel.