Uw portemonnee is onze zorg.

Dorpsbelang maakt zich ‘hart’ voor de gevolgen van gemeentelijke plannen voor uw portemonnee. Wij kiezen niet voor geldverslindende, prestigieuze projecten, maar voor realistische plannen waar echt behoefte aan is en die meerwaarde hebben.
Dorpsbelang neemt pas een besluit over voorgenomen plannen als er volledig zicht is op de financiële gevolgen. Wij willen álle kosten in beeld hebben, ook op de langere termijn. Bovendien moet duidelijk zijn of er extra ambtelijke capaciteit nodig is of (dure) externe inhuur. Bij de besluitvorming betrekken we alternatieven die door inwoners en andere belanghebbenden worden voorgesteld. In de uitvoering houden we scherp in de gaten dat de kostenontwikkeling in de pas loopt met de begroting.
Ons uitgangspunt is om de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk te houden en niet gemakshalve maar te besluiten tot het verhogen van de OZB. In de regel is alleen een inflatiecorrectie voor ons bespreekbaar. Dorpsbelang zal, zoals u dat van ons gewend bent, strak sturen op een sluitende meerjarenbegroting
We geven niet meer uit dan nodig is. Samen met u stellen we prioriteiten en bepalen we wat echt belangrijk is en wat eventueel kan wachten.
Maakt u zich hart voor ons? Stem Dorpsbelang