UW zorg is ONZE zorg !

Dorpsbelang maakt zich ‘hart’ voor eenieder die zorg nodig heeft ! Zo gaan we onze gemeenschap dementievriendelijk maken en pakken we eenzaamheid onder ouderen én jongeren aan. We bieden ondersteuning bij het opsporen en terugdringen van laaggeletterdheid. We stimuleren de zelfredzaamheid en digitale weerbaarheid van ouderen. Ook zorgen we ervoor dat openbare gebouwen, fiets- en wandelpaden voor mindervalide inwoners goed toegankelijk zijn.

Mantelzorgers kunnen -indien nodig- rekenen op financiële en huishoudelijke ondersteuning. Ook gaan we in gesprek met werkgevers om mantelzorg en werk beter te laten samengaan. Uitvoerende organisaties (ook de vrijwillige) zullen we adequaat financieren, zodat zij op hun taken zijn toegerust.

Wij stimuleren een hoogwaardig aanbod aan voorzieningen, zoals de aanwezigheid van een postagentschap, bibliotheek, winkels, sportclubs, buurthuizen en centra voor cultuur en creativiteit, waaronder ons nieuwe Dorpshuis.

Maakt u zich ‘hart’ voor ons? Stem Dorpsbelang, lijst 4!