Wim van der Hooft

Ik ben geboren in Den Haag maar uiteindelijk na mijn studie biologie in 1984 in Breugel komen wonen.
Begin jaren negentig ben ik met mijn gezin verhuisd naar de Gentiaan. Ik ben getrouwd met Myriam
die zelf met een onderbreking van haar studie altijd in Son en Breugel heeft gewoond. Onze drie
kinderen hebben tot hun studententijd in Son en Breugel gewoond. Via hen was ik betrokken bij de
Speel-O- Theek, de Peuterspeelzalen en later de hockeyclub in Son. Inmiddels werk ik al weer een
groot aantal jaren als fiscaal jurist bij de Belastingdienst. Ik kom daarbij op veel plaatsen en daardoor
realiseer ik me dat het een voorrecht is om in een dorp te wonen met zoveel goede voorzieningen
maar toch midden in een groene omgeving.

Ik vind het belangrijk dat we proberen om dat zoveel mogelijk te behouden, niet alleen voor onszelf
maar ook voor volgende generaties. Om die reden ben ik als lid van de steunfractie van Dorpsbelang
betrokken bij de politiek in Son en Breugel, waarbij ik ook gedurende korte tijd als raadslid in de
gemeenteraad heb gezeten. Ik hoop daarmee een bijdrage te leveren aan (financieel) goed
onderbouwde en voor de inwoners van ons mooie dorp noodzakelijke ontwikkelingen.
Ik vind het daarbij van groot belang dat we vanuit de politiek naar de burgers toe eerlijk zijn in de
afweging van wat we kunnen en wat we willen. Mijn ervaring is dat Dorpsbelang daarbij steeds
probeert om de voors en tegens van de verschillende oplossingen gemotiveerd toe te lichten en pas
na uitwisseling van argumenten een standpunt in te nemen. Dat kan ondanks alles niet voorkomen dat
er soms beslissingen moeten worden genomen waarbij niet iedereen het eens is met de gekozen
oplossingsrichting.

Ook in de komende raadsperiode staan ons de nodige belangrijke beslissingen te wachten zoals de
voortdurende zorg om optimale inzet van de financiƫle middelen in het sociale domein en de
voortdurende roep om schaalvergroting in bestuurlijk verband.
Vooralsnog is er geen reden om af te wijken van de eerdere uitgangspunten dat Son en Breugel hierin
als zelfstandige gemeente blijft opereren en nadrukkelijke samenwerking met de ons omringende
gemeenten. Dit met als doel om te komen tot een goede leefomgeving voor alle inwoners.

Ik maak me hard voor:

 • Het behoud van het groene en duurzame karakter van Son en Breugel. De fraaie omliggende
  bosgebieden en de mooie meanderende Dommel verdienen het om behouden te blijven als
  natuurgebieden. Daarnaast bieden ze rust en ontspanning voor de recreƫrende inwoners van onze en
  omliggende gemeenten en dat moet ook in de toekomst zo blijven.
  Dat vraagt op het vlak van de mobiliteit dat we meer aandacht hebben voor een duurzaam
  vervoersbeleid waarin er meer ruimte (en geld) komt voor openbaar vervoer en de fiets. Dat is ook
  goed voor de luchtkwaliteit (onder andere minder fijnstof en CO 2 belasting) en verlaagt ook de
  geluidsbelasting.
 • Ook op andere vlakken is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. Meer
  duurzame energieopwekking kan daarbij aanvullend zorgen voor minder stijgende kosten voor energie
  zeker als dat gecombinerd wordt met energiebesparing bijvoorbeeld door energieneutrale gebouwen
  te stimuleren.
 • De gemeente kan en moet op deze terreinen een voortrekkers rol blijven vervullen net zoals dat in de
  afgelopen jaren ook nadrukkelijk is gebeurd. Als voorbeelden daarvoor wil ik wijzen op de gescheiden
  afvalinzameling die niet alleen tot een kostenbesparing voor de inwoners heeft geleid maar ook tot
  een aanzienlijke verlaging van de hoeveelheid restafval per inwoner. Ook de recent doorgevoerde
  verledding van de openbare verlichting is een goed voorbeeld van de sturende rol van de gemeente,
  naast het initiatief om inwoners te ondersteunen bij het financieren van de aanschaf van
  zonnepanelen.

Ook voor de toekomst is de inzet van de gemeente in samenwerking met de inwoners voor onze
duurzame toekomst van groot belang. Ik wil daaraan ook de komende jaren graag namens Dorpsbelang Son en Breugel een bijdrage
leveren.