Eef van Turnhout

Mijn naam is Eef van Turnhout, 68 jaar, raadslid van Dorpsbelang en lid van de raadscommissie Grondgebiedzaken.
Ik woon sinds 1981 in Son, ben getrouwd, vader van drie zonen en opa van zes kleinkinderen, 5 jongens en één meisje.
Mijn passie voor Dorpsbelang is terug te vinden in onze verloren strijd tegen de aanleg van de A50 op de plaats waar die nu ligt, onze gewonnen strijd tegen de aanleg van de Ruit door het Dommeldal, de bescherming van onze natuurwaarden en ons streven naar een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Wij hebben met succes geijverd voor onder andere het behoud van het zwembad, een sociale uitvoering van de WMO, woningen voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Ik ben voorstander voor het verlevendigen van het centrum van Son maar maak mij zorgen over , een betaalbaar en duurzaam ontworpen dorpshuis, een verantwoorde en doordachte uitvoering van ons kernenbeleid Breugel Bruist

Ik hecht aan een goede communicatie met de achterban van onze vereniging. Handjeklap en achterkamer politiek horen in onze maatschappij en zeker ook in onze vereniging niet thuis. Mensen mogen allemaal hun eigen ideeën hebben en daar ook vooral voor uitkomen. We zullen het samen moeten doen.

In het bestuur waken we voor de waarden en normen van onze vereniging, een veilige verenigingscultuur en het streven om onze doelen te bereiken. Dat doen we niet alleen, maar samen met de Steunfractie, raadsfractie en de algemene ledenvergaderingen.