Jan-Dirk van Arkel

Naast aanbestedingsjurist, jarenlang werkzaam in Eindhoven werkzaam geweest, was ik in 1997 medeoprichter van Dorpsbelang Son en Breugel en heb met mijn kennis, kunde en wetenschap Dorpsbelang regelmatig terzijde mogen staan.

Met name op het gebied van Ruimtelijk Ordening gaat er de komende jaren een hele hoop veranderen met de komst van de Omgevingswet. Deze wet, maar ook alle die daar raakvlakken mee hebben, zijn wat mij betreft de fundamenten onder een betrouwbaar, maar ook duurzaam bestuur. Geen starre (wettelijke) houding aannemen bij dorpse vraagstukken, maar inspelen op in onze gemeenschap levende problematiek.

Na 16 jaar gemeenteraadslid en nog veel meer mooie jaren in ons dorp zijn wij inmiddels naar het midden van het land verhuisd. Met in de bagageruimte het ERElidmaatschap van onze partij. Het spreekt vanzelf dat ik ook vanuit mijn nieuwe woonplek de ontwikkelingen in Son en Breugel blijf volgen. Ik zal graag de (Steun-)fractie gevraagd –EN ongevraagd- advies geven vanuit het partijstandpunt “Met hart voor iedere burger”.