Jan-Dirk van Arkel

Jan-Dirk van Arkel, als jurist aanbestedingsrecht werkzaam geweest en 16 jaar lang gemeenteraadslid voor
DORPSbelang Son en Breugel. Nu actief als lid van de steunfractie en energiek bestuurslid van Sonenergie,
wil ik mij blijven inzetten voor het belang van mijn mede inwoners van mijn prachtige dorp! Ruimtelijke
besluitvorming, Woningwet, Milieu en Algemene wet bestuursrecht zijn fundamenten onder een betrouwbaar
en duurzaam bestuur. Geen starre (wettelijke) houding aannemen bij dorpse vraagstukken, maar inspelen op
in het dorp levende problematiek. Mijn invalshoek blijft ook de komende jaren: het DORPSbelang voor iedere
burger!