Daan van der Donk

Mijn naam is Daan van der Donk, ik ben het jongste Dorpsbelang-lid zowel qua leeftijd als qua
lidmaatschap. Samen met mijn kat, Pim, woon ik in de Oderlaan. Ik ben op dit moment nog student
en werk daarnaast parttime.
Tijdens mijn studies ‘sociaal-cultureel werk en ‘docent maatschappijleer’ (die ik nu aan het afronden
ben) heb ik veel te maken gehad met maatschappelijke problemen. Mensen hebben vaak het idee
dat ‘de politiek’ niet naar ze luistert en onvoldoende oog heeft voor de problemen die zich in de
samenleving afspelen. Burgers voelen zich niet gehoord en de kloof tussen kiezers en de politiek
wordt almaar groter. In mijn optiek is het doel van politici ,of het nou op landelijk of gemeentelijk
niveau is, om mensen te vertegenwoordigen en dit kun je alleen doen als je constant met ze in
gesprek gaat en naar hun zorgen luistert. Ik heb het idee dat sommige politici slechts een deel van de
samenleving zien, namelijk hun eigen kring, waardoor ze niet altijd de keuzes maken die het beste
zijn voor iedereen.

Vandaar dat ik mijzelf verkiesbaar stel: ik wil mensen echt vertegenwoordigen en Dorpsbelang is een
partij die écht de belangen van Son en Breugelse inwoners behartigt. Omdat Dorpsbelang een lokale
partij is, weet u zeker dat wij de keuzes maken die het beste zijn voor ons mooie dorp, want er zijn
geen landelijke belangen!

Mijn missie is dus om bruggen te slaan tussen burger en politiek en tussen jong en oud. Want, laten
we eerlijk zijn, de gemiddelde leeftijd van de gemeenteraad is nu vrij hoog. Jongeren hebben ook een
stem nodig en dat is ook een van de redenen waarom ik mijzelf verkiesbaar stel. Overigens denk ik
dat de belangen van ouderen en jongeren niet zo verschillend zijn als soms weleens gesuggereerd
wordt. We willen allemaal een mooi groen dorp, we willen allemaal een veilige woonomgeving, we
willen allemaal het gevoel hebben dat we onszelf kunnen zijn en we willen allemaal dat er geluisterd
wordt naar onze problemen en onze ideeën.
Ik zal naar u luisteren en uw klachten en zorgen serieus nemen. Ik sta altijd open voor een goed
gesprek of een goede discussie, altijd met het doel om er samen uit te komen en de keuzes te maken
die het beste zijn voor ons mooie Son en Breugel. Dat is waar ik mij de komende vier jaar hard voor
ga maken!

Ik maak me hard voor:

  • Politieke transparantie
  • Jongeren
  • Minder afstand tussen politiek en burgers
  • Geen landelijke maar lokale, Sonse en Breugelse, belangen
  • Behoud van groen