Elly Brocken

Ik ben Elly Brocken, 68 jaar en 16 jaar raadslid / fractievoorzitter voor Dorpsbelang.

Sinds 1983 woon ik ( opnieuw) in Son en Breugel. Ik ben getrouwd, moeder van een zoon en twee dochters en oma van vier kleinkinderen. Tot aan mijn pensioen ben ik werkzaam geweest in het welzijnswerk.

Als je iets wilt veranderen, moet je zelf actief zijn. Met het initiƫren van de vlaggenactie en de koffietafel tussen Son en Breugel tegen de annexatie door Eindhoven is mijn betrokkenheid bij de politiek begonnen.

Een goede balans in de bevolkingssamenstelling waar iedereen erbij hoort: jong, oud, arm, rijk met en zonder beperking is een belangrijke voorwaarde om ons dorp leefbaar te houden, ook voor de generaties na ons.

Daarom moeten we met vooruitziende blik betaalbare woningen bouwen voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Naast het inrichten van de openbare ruimte met aandacht voor natuur en milieu en toegankelijk voor iedereen is een breed gedragen sociaal beleid met aandacht voor mensen die financieel, fysiek of emotioneel in de knel zitten voorwaarde voor een gezonde samenleving.

Met een doordacht financieel beleid waarin we keuzes durven maken, draagt Dorpsbelang zorg voor de portemonnee van onze inwoners. Dus geen megalomane, geldverslindende projecten waar niemand op zit te wachten, maar in goed overleg met onze inwoners bespreken we wat er nodig is en welke keuzemogelijkheden er zijn.