Elly Brocken

Ik ben geboren in 1953 in Eindhoven maar ben op mijn 15e met mijn ouders in Breugel komen wonen.
Daarna vanwege mijn studie op kamers in Nijmegen, later in Den Bosch en Eindhoven. Sinds januari 1983 woon ik
samen met Han en onze drie kinderen weer in Son en Breugel. Als agoog ben ik van mening dat -als je iets wilt
veranderen- je daar zelf actief aan moet bijdragen.Daarom was ik toen onze kinderen klein waren, betrokken bij
het bestuur van de peuterspeelzalen en bij de basisschool van onze kinderen. Daarom heeft ons gezin een jaar
lang intensief -samen met drie andere gezinnen-deelgenomen aan het eerste eco-team in Son en Breugel. Daarom
sinds het jaar 2000 mijn betrokkenheid bij de politiek toen het behoud van de zelfstandigheid van Son en Breugel,
onder druk van de annexatieplannen van Eindhoven, in gevaar kwam. Daarom de start van onze vlaggenactie, zodat
iedereen kon laten zien voor een zelfstandig Son en Breugel te zijn. Daarom de stichting “Komde ok” opgericht,
waarmee we door het organiseren van een lange koffietafel in het Dommeldalde saamhorigheid en eensgezindheid
binnen het dorpover “Nee tegen annexatie door Eindhoven” duidelijk lieten zien.

Inmiddels ben ik al zo’n 18 jaar betrokken bij Dorpsbelang. Eerst als medewerker van ons spreekuur en steunfractielid en nu al 3 periodes ( 12 jaar) als fractievoorzitter. Naast mijn fulltime baan als teamleider bij een welzijnsorganisatie neemt het politieke werk het grootste deel van mijn vrije tijd in beslag.Ik maak me hard voor een zelfstandig Son en Breugel. Als bestuurlijk en economisch sterke gemeente hebben we bewezen dat wij als zelfstandige gemeente onze zaken goed op orde hebben.

Het sociaal domein; de Wmo ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) waarin zorg en ondersteuning dicht bij de inwoners wordt geregeld.
Het lokaal voorzieningenniveau ( sportactiviteiten en verenigingsleven)
Beleid dat gebaseerd is op duurzaamheid ( milieu, groen)

Om zelfstandig te blijven moeten we er echter voor zorgen dat, daar waar we te maken hebben met opgaven die wij niet lokaal kunnen regelen, hierover goede afspraken binnen de regio worden gemaakt. Denk daarbij aan de zware geïndiceerde ( jeugd) zorg, mobiliteit, economie en woningbouw. Dorpsbelang neemt haar verantwoordelijkheid door over de gemeentegrenzen heen te kijken en te zoeken naar een goede balans tussen het lokale en het regionale belang. Onze keuze voor een zelfstandig Son en Breugel heeft wat Dorpsbelang betreft alléén kans wanneer er een goede samenwerking binnen de regio is tussen kennisinstellingen/onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Daar willen wij ons keihard voor inzetten èn er de komende jaren naar streven duurzaamheid en het sociaal domein hoog op de regionale politieke agenda te krijgen.