Elly Brocken

Mijn naam is Elly Brocken, 67 jaar, raadslid van Dorpsbelang en lid van de raadscommissie Algemene Zaken.
Als fractievoorzitter maak ik ook deel uit van het presidium; een overleg tussen fractievoorzitters en de burgemeester.
Sinds 1983 woon ik ( opnieuw) in Son en Breugel. Ik ben getrouwd, moeder van een zoon en twee dochters en oma van drie kleinkinderen.
In 1999 ben ik betrokken geraakt bij Dorpsbelang door de themabijeenkomsten die georganiseerd werden over de aanleg van de A50, de bescherming van de natuur en over de “achterkamertjes”politiek.
Duurzaamheid vind ik het belangrijkste uitgangspunt voor ons doen en laten, zodat de besluiten die nu genomen worden ook op de langere termijn het wonen in een leefbaar dorp voor onze kinderen en kleinkinderen mogelijk maakt.

Succesvol duurzaam politiek bedrijven hebben we bereikt door mogelijkheden te zoeken om een juiste mix van bevolking te krijgen, waar de voorzieningen op zijn afgestemd. Hiervoor hebben wij in het verleden al regelmatig bewonersbijeenkomsten georganiseerd.
Daarbij is ruim baan gemaakt voor initiatieven als Son en Breugel Verbindt, de bouw van speeltuin de Molenwiek en bijvoorbeeld de komst van het pannaveldje in ‘t Zand.
Maar ook woningbouw voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking en een goede start met de invoering van de Wmo zijn daaruit voortgekomen.
Aandacht voor de veiligheid in het verkeer maar ook in de wijk. Een goed georganiseerd afvalbeleid en nieuwe scholen gebouwd, naast een succesvolle doorontwikkeling van bedrijventerrein Ekkersrijt en tegelijkertijd aandacht voor de middenstand.
Dit alles gebaseerd op een doordacht financieel beleid.

Dorpsbelang toont moed en durft keuzes te maken ook al doen die soms op de korte termijn pijn. Maar om de veiligheid en de leefbaarheid in het dorp te bewaken zullen wij dat in overleg met onze inwoners blijven doen .