Van oud naar nieuw

Deze bijdrage staat in het teken van een beschouwing van het oude jaar, maar vooral wat het oude jaar Dorpsbelang Son en Breugel heeft geleerd en hoe we verdergaan! Onze lokale politieke partij kent wethouder, fractie- en steunfractieleden met ieder hun eigen drijfveren en ervaringen voor inwoners van ons mooie dorp voor ruimtelijke, economische, sociale en maatschappelijke vraagstukken, allemaal voor een betere leefbaarheid van ons dorp. Of het nu de wethouder is die probeert in het overleg met andere leden van het college die overtuiging over te brengen dat er kansen liggen als men verder durft te kijken dan de eigen verantwoordelijkheid. De projectontwikkelaar (bijv. op het bedrijventerrein Ekkersrijt) die na de crisisjaren met risicomijdend gedrag nu weer aan de bak durft. Of de omgevingsmanager bij de gemeente die met veel plezier en voldoening ziet dat draagvlak groeit voor scheiding bij de afvalverwerking. Ze onderscheiden zich met hun gedrevenheid, hun passie voor het vak, met hun kwaliteiten om anderen te kunnen motiveren. Hun verhalen zijn altijd boeiend, omdat ze niet weglopen voor moeilijke klussen en juist het spanningsveld opzoeken.

In al die verhalen klinkt hetzelfde motto door: niemand kan het alleen, samen maak je het mooie mogelijk en schap je kwaliteit. Aanpak van de krimp, complexe (bedrijven)terreinen, de realisatie van een duurzame samenleving met op het gebied van energie (burgerinitiatief SonEnergie) als mede-drager van maatschappelijke initiatieven, SonenBreugelVerbindt.nl. Altijd hangt het succes om van plan tot realisatie te komen af van de wijze waarop betrokken partijen tot elkaar komen. Vinden van de gedeelde belangen blijkt daarbij de cruciale voorwaarde. Daarvoor moet je de maatschappelijke context doorgronden waarin maatschappelijke, ruimtelijke en juridische opgaven en kwesties van leefbaarheid spelen.

Van groot belang in deze periode van ‘opschalen’ blijkt onze zelfstandigheid. Vanuit de provincie is pressie groot, maar de eigen identiteit zorgt voor een actieve en betrokken gemeenschap zonder die boven die van anderen te stellen. Risico dragen voor de gemeentelijke overheid, die toch altijd werkt vanuit het gezamenlijk maatschappelijk belang. Niet de provincie, maar de lokale overheid moet die belangen verdedigen samen met inwoners, middenstand, bedrijven en andere betrokkenen, zoals meedenken aan wonen, verkeer, de financiën en een plan voor de zorg.

De lokale vereniging Dorpsbelang Son en Breugel draagt politiek en maatschappelijk bij aan goede en gedragen draagvlak voor besluitvorming, laat dat vooral ook in het nieuwe jaar zo blijven!

Jan-Dirk van Arkel