Het kappen mag wat het CDA betreft beginnen

Het kappen kan wat het CDA betreft tóch beginnen.

Donderdag 21 oktober 18.11uur kwam- ongebruikelijk kort voor de raadsvergadering -een motie van het CDA via mail binnen bij de raadsleden met als titel “Verbeterd beheersplan Bosgroep Zuid”.
Het CDA gaf daarin aan dat er twijfel is ontstaan over de juistheid van het genomen besluit op 18 maart 2021.
In deze motie verzocht het CDA het college om het aangenomen Beheersplan Bosgroep Zuid aan te houden en niet over te gaan tot uitvoering ervan.
Wij ( VVD, Voor U!, Dorpsbelang) blij. We gingen er bij aanvang van de vergadering van uit dat er eerst naar de bezorgde inwoners geluisterd zou worden en de tijd zou worden genomen om te gaan bepalen op welke wijze het beheer van de bossen in Son en Breugel het beste zou kunnen gebeuren.
Wat schetste onze verbazing toen bij aanvang van de vergadering om 21.30uur het CDA aangaf dat vanwege de late toezending de motie van tafel was!
En uiteindelijk kwam de aap uit de mouw.
De motie was niet bespreekbaar!
Niks geen uitstel van het plan van Bosgoep Zuid wat het CDA betreft.
Gewoon aan de slag met het plan van 21 oktober en van nog eens luisteren naar de bezorgde inwoners waarvan er ook mensen op de publieke tribune zaten kon geen sprake zijn. Er was genoeg geluisterd. Jammer dan.
Het zal de lezers niet verbazen dat ook de motie van Dorpsbelang, Voor U! En VVD het niet haalde. Daarmee is tot teleurstelling van Dorpsbelang echter burgerparticipatie weer niet gerealiseerd/.

Fractie Dorpsbelang.