Bezorgde burgers in de steek gelaten

De motie over het onderhoud van de bossen die door VVD, VoorU! en Dorpsbelang werd ingediend tijdens de afgelopen raadsvergadering werd door diverse partijen totaal niet begrepen. In een lang betoog sprak PvdA/GL uitgebreid over de manier waarop, in welke mate en waarom het onderhoud gepleegd zou moeten worden op de manier zoals Bosgroep Zuid dat voorstelt. Maar deze inhoudelijke discussie over hoe het onderhoud gepleegd moet worden, was helemaal niet aan de orde! Raadsleden inclusief die van PvdA/GL, DV en CDA weten daar te weinig van. De detailvragen aan de oppositie om andere oplossingen op tafel te leggen, waren dan ook helemaal niet relevant en slechts bedoeld om mensen publiekelijk te kijk te zetten.

Ons gaat het erom dat een groot aantal inwoners zich zorgen maakt over de plannen. Of de raad die zorgen terecht vindt, is niet relevant. Ze zijn er. Punt uit. Het gesprek tijdens de raadsvergadering had moeten gaan over de bereidheid om extra tijd uit te trekken om de zorgen van vele mensen weg te nemen. Dat was de kern van de motie. Is een paar weken uitstel nou zo bezwaarlijk als we op die manier een breder draagvlak onder de bevolking kunnen krijgen?

Dorpsbelang memoreert aan de discussie rond het Dorpshuis. Daarom hebben we alsnog onze steun gegeven aan de oproep om een second opinion te laten plaatsvinden. Het terugkomen op een eerder ingenomen standpunt is geen teken van zwakte. Het verwijt van coalitieleden dat er dan nooit besluiten genomen kunnen worden, is gedaan vanuit hun frustratie en zonder respect voor wat burgerparticipatie feitelijk inhoudt. De inbreng van burgers honoreer je niet alleen als dat goed uitkomt, maar juist wanneer er afwijkende meningen en inzichten op tafel liggen, waarbij inwoners een cruciale rol spelen. Het gaat niet aan om met borstklopperij te verwijzen naar alle rapporten die je hebt doorgewerkt. Ook dat is in dit verband niet relevant.

Fractie Dorpsbelang,
Elly Brocken