Het gaat allemaal toch veel meer kosten.

Ruim zeseneenhalve  maand na de verkiezingen wordt de radiostilte doorbroken en is de nieuwe coalitie (Dorpsvisie, CDA en PvdA\GL) er uit. Na 8 jaar gelijkblijvende lasten voor de burger onder het bewind van Dorpsbelang gaat de nieuwe coalitie m.i.v. 2019 zowel de OZB als de afvalstoffenheffing fors verhogen. En de kerk? Die staat nog steeds, omgeven door bouwhekken en waarschuwingsborden, het kerkplein te ontsieren en te verpieteren. Zie daar de twee hoogtepunten van onze nieuwe regering tot nu toe.
Burgerparticipatie staat bij de nieuwe coalitie hoog in het vaandel, maar praten over de huisvesting van bijvoorbeeld De Regenboog, de Krommenhoek en de kerk is er niet meer bij. Dat is immers al besloten volgens de nieuwe coalitie, terwijl er tot maart 2018 moord en brand werd geschreeuwd toen de vorige coalitie hieromtrent besluiten nam.
Wat gaan we onder andere met het nieuwe geld, afkomstig van de lastenverhogingen doen ? We gaan veel meer met de bevolking praten, voor een vermogen 75 jaar bevrijding vieren, eisen dat voortaan erfafscheidingen groen moeten zijn, ietsje minder besteden aan beheer en onderhoud van wegen en paden en het financieel ondersteunen van het zwembad weer ter discussie stellen. De schriftelijke vragen van de VVD over de kosten, status en toekomst van de kerk zijn overigens nog steeds niet beantwoord.
Het worden dus vier lange jaren. Het zou goed zijn als u de nieuwe plannen eens vergelijkt met de verkiezingsbeloften die Dorpsvisie, CDA en PvdA\GL afgelopen voorjaar heeft gedaan. Weet u het nog? Meer bouwen voor jongeren, andere wijze van afvalinzameling etc. Allemaal punten, die in het nieuwe beleid helaas nog onzichtbaar zijn.
U mag er van uit gaan dat Dorpsbelang bij de behandeling van de nieuwe begroting op een aantal onderdelen fors tegengas zal geven, want Dorpsbelang blijft haar verkiezingsbeloften wel trouw en Dorpsbelang blijft wel hart voor haar burgers houden.

Eef van Turnhout
Fractie Dorpsbelang