Het “Coalitieakkoord 2018-2022” onder de loep genomen, deel 6.

“Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel”

Woningbouw.
Mooi plan (en al veel gehoord vanuit de toenmalige oppositie.. )om eigen inwoners /starters binnen het dorp te laten wonen, maar niet realistisch wat betreft huurwoningen. Het is een loze kreet.
Je kunt en mag niet enkel voor eigen inwoners/ jeugd bouwen ! Het toewijzen van huurwoningen gebeurt immers regionaal. Ook dát zijn regionale afspraken waar we ons aan moeten houden. In december jl. nog heeft onze gemeenteraad het regionale woningbouwprogramma vastgesteld.

Mobiliteit.
Wat wil deze coalitie nou eigenlijk: Een fietsvisie met daaraan verbonden consequente maatregelen of een fietsvisie “voor de bühne”?Overigens zijn er voldoende gratis parkeerplaatsen. Dat is  allang onderzocht, maar de uitslag daarvan was de toenmalige oppositie wederom niet welgevallig .

Ekkersrijt.
Wat betreft de “uitdaging”  die de nieuwe coalitie aangaat om samen met de betrokken ondernemers een mogelijke uitbreiding van Ekkersrijt en Sciencepark aan te gaan, willen wij er opnieuw op wijzen dat hierover regionale afspraken zijn gemaakt. Afspraken waar wij ons aan moeten houden, willen we zoals in het verleden een betrouwbare partner in de regionale samenwerking zijn en blijven.Een “uitdaging” voor de bühne dus… Alweer !

Duurzaamheid.
Dorpsbelang heeft van oudsher een groen hart en is blij met voortzetting van bestaand beleid, indertijd ingezet door onze wethouder Robert Visser.

Afvalbeleid.
Geen opmerkingen, want ook dit is voortzetting van beleid, ingezet door onze wethouder Visser.

Wordt vervolgd.