Het “Coalitieakkoord 2018-2022” onder de loep genomen, deel 7.

“Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel”

Financiën.

Inderdaad staan in dit coalitieakkoord plannen die een impact hebben op structurele financiële uitgaven.
Wij raden de nieuwe coalitie aan om hier opnieuw naar te kijken en met realistische plannen te komen opdat de inwoners niet blij gemaakt worden met een dooie mus.
Immers de plannen voor het sociaal domein zijn, gezien de maatregelen van het Rijk niet realistisch.
Diverse plannen voor diverse  nieuwe onderzoeken kosten geld , terwijl de resultaten van deze al eerder uitgevoerd onderzoeken voldoende bekend, maar misschien niet welgevallig zijn.
De aankoop van de kerk en verder ontwikkelingen als gevolg van die aankoop leiden ook tot extra kosten.

En de uitsmijter in dit akkoord om dan maar de OZB geleidelijk ( binnen een jaar, twee jaar, vier jaar?) op te trekken naar het niveau van het regionale gemiddelde is een trendbreuk met het financiële beleid van de afgelopen acht jaar.
Daarmee worden keuzes gemaakt die mensen in hun portemonnee raken.  Is daar het draagvlak van onderzocht? Ja, dát is dus wel nieuw beleid!

Samengevat voorzitter, een hoop ideeën en plannen die bestuurlijke kaders missen en in een aantal gevallen volstrekt voorbij gaan aan de wijze waarop deze gemeente regionaal bestuurlijk is ingebed.

We zijn blij dat u ons niet méér vraagt dan kennis te nemen van dit akkoord. Dat pleit ons vrij om er hier en nu in de openbaarheid verder iets van te vinden.

 

Dank u wel.