Het “Coalitieakkoord 2018-2022” onder de loep genomen, deel 4.

Beste inwoners,

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 juni jl. werd het lang verwachte coalitieakkoord 2018-2022 van de partijen DV, CDA en PvdA/GL gepresenteerd.

Dorpsbelang Son en Breugel heeft het 16 pagina omvattende akkoord bekeken en haar reactie gegeven in de betreffende gemeenteraadsvergadering. De komende dagen zullen wij puntsgewijs onze reactie op onze website zetten. Op de –door ons aan de nieuwe coalitie- gestelde vragen, die in rode kleur zijn aangegeven, wist de coalitie op dat moment geen antwoord te geven.
Fractievoorzitter Elly Brocken heeft ons commentaar integraal doorgestuurd aan de nieuwe coalitie, met het verzoek hierop inhoudelijk te reageren.  Zodra deze reacties ons bereiken, zullen wij die vanzelfsprekend weer met u delen.

“Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel”

Breugel Bruist. Opeens komt daar uit de hoge coalitiehoed het plan om basisschool“De Regenboog” maar op te heffen…Dorpsbelang  meende begrepen te hebben dat de nieuwe coalitie streeft naar een zo breed mogelijk Draagvlak. Is dat een selectief draagvlak? Waar is de wens gebleven om een ”nieuwe bestuursstijl” te creëren middels het hanteren van de BOB fasering?
Wél overleg over behoud van bestaande bos en de locatie van de sporthal maar de wensen van het schoolbestuur, de ouders en medewerkers van de Regenboogschool ? Daar wordt gewoon overheen gewalst.
Breugel Bruist dreigt te verworden tot postzegelbeleid waar de samenhang en ( opnieuw) de visie volledig gaan ontbreken.

De inspreker voorafgaand aan deze raadsvergadering legt de vinger duidelijk op de zere plek!

Buurtbudgetten.
Goed idee waarbij de kaders en dus de speelruimte door de raad duidelijk moeten worden omschreven.

Wordt vervolgd