Het “Coalitieakkoord 2018-2022” onder de loep genomen, deel 3.

Beste inwoners,

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 juni jl. werd het lang verwachte coalitieakkoord 2018-2022 van de partijen DV, CDA en PvdA/GL gepresenteerd.
Dorpsbelang Son en Breugel heeft het 16 pagina omvattende akkoord bekeken en haar reactie gegeven in de betreffende gemeenteraadsvergadering.

Dit is deel 3 van onze puntsgewijze reacties.  Op de –door ons aan de nieuwe coalitie- gestelde vragen, die in rode kleur zijn aangegeven, wist de coalitie op dat moment geen antwoord te geven. Fractievoorzitter Elly Brocken heeft ons commentaar integraal doorgestuurd aan de nieuwe coalitie, met het verzoek hierop inhoudelijk te reageren.  Zodra deze reacties ons bereiken, zullen wij die vanzelfsprekend weer met u delen.

“Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel”

De bestuurlijke toekomst.
Wat DB betreft is het uitgangspunt  zelfstandigheid. De raadsbesluiten van 2015 en 2017 zijn leidend om t.z.t. het gesprek over de bestuurlijke vorm te voeren.Ook  de financiële en personele gevolgen daarvan zullen we moeten dragen. Maar om nu meteen te concluderen dat de OZB omhoog moet.  Er zijn wat ons betreft nog andere manieren om voorzichtig met onze financiën om te gaan. De voortrekkersrol in de regio vraagt zoals ook de burgemeester al aangeeft in zijn commentaar, de nodige bestuurlijke capaciteit waarbij men beschikt over voldoende mandaat om tot besluiten te kunnen komen in de regio.Wij hebben het idee dat alle sleutelposities die wij in het verleden hadden inmiddels al aan anderen vergeven zijn. Dat is het nadeel van veel tijd verliezen met coalitiebesprekingen als de wereld verder gewoon door draait.
Maakt Son en Breugel nog kans op het voordragen in of het krijgen van sleutelposities?

Kerkplein Son/ Dorpshuis.

Wat is de nieuwe coalitie nu eigenlijk van plan om te doen in 2018?
Onderzoek naar mogelijkheden om het dorpshuis in de kerk onder te brengen of wordt de definitieve keuze gemaakt, waar het dorpshuis moet komen?
Het lijkt erop dat deze coalitie de keuze  al gemaakt heeft om de diverse functies in de kerk onder te brengen. Maar er zou toch overlegd worden met de betrokkenen?
En opnieuw wordt er besloten tot een onderzoek door een gespecialiseerd bureau. Maar dat onderzoek heeft al plaatsgevonden…
En opnieuw gaat deze coalitie zonder enig overleg met potentiele gebruikers er van uit dat het onderbrengen van semi commerciële- of gemeentelijke diensten zoals het CMD  ter discussie kan staan. Was het niet zo dat de raad het eens was over het type functies dat in de accommodatie zou moeten komen en daarbij ook over de exploitatie?Het enige wat ter discussie stond tijdens de laatste stand van zaken voor de verkiezingen was de uiterlijke vorm van het gebouw!!
Benieuwd wat er wordt gedaan met de in de afgelopen periode verkregen input van deskundigen.
Overigens bepaalde de toenmalige raad mede als gevolg van wettelijke eisen, dat het uitgangspunt was:  een energieneutraal gebouw. Punt. En geen streven naar; ook vanwege de exploitatiekosten. De gemeente heeft in deze een voortrekkersrol.

Wordt vervolgd.