Het “Coalitieakkoord 2018-2022” onder de loep genomen, deel 2.

Beste inwoners,

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 juni jl. werd het lang verwachte coalitieakkoord
2018-2022 van de partijen DV, CDA en PvdA/GL gepresenteerd.
Dorpsbelang Son en Breugel heeft het 16 pagina omvattende akkoord bekeken en haar reactie
gegeven in de betreffende gemeenteraadsvergadering. Dit is deel 2 van onze puntsgewijze reacties.

Op de –door ons aan de nieuwe coalitie- gestelde vragen, die in rode kleur zijn aangegeven, wist de
coalitie op dat moment geen antwoord te geven. Fractievoorzitter Elly Brocken heeft ons
commentaar integraal doorgestuurd aan de nieuwe coalitie, met het verzoek hierop inhoudelijk te
reageren. Zodra deze reacties ons bereiken, zullen wij die vanzelfsprekend weer met u delen.

“Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel”

Bestuursstijl.
Waarmee deze nieuwe coalitie specifiek aan de slag gaat en waarin zij zich zal onderscheiden is wat
vaag gebleven. “Wat goed is moet goed blijven”. Wie bepaalt dan wat goed is en wat verstaat u, nu
u aan het begin van een regeerperiode staat onder “ goed” zo vragen wij ons af.
Deze coalitie is voornemens in discussie te gaan. Met wie? Bovendien wil men eventueel verkennend
onderzoek doen. Wij zijn benieuwd, want onze ervaring met twee partijen binnen deze coalitie is niet
positief als het gaat om het accepteren van resultaten van onderzoeken, zelfs als die door zeer
gerenommeerde bureaus zijn gedaan.

Een andere vernieuwde bestuursstijl met als doel het verhogen van efficiency en effectiviteit. Wij
zijn benieuwd hoe deze twee uitgangspunten zullen worden samengebracht met “ ruim de tijd
nemen” voor werkbezoeken enz.

Wat betreft het aansluiten bij het beleidsvormingsproces en de verschillende fasen volgens het BOB
principe (door Dorpsbelang wethouder Visser destijds als eerste in werking gezet) is onze vraag wat de
nieuwe coalitie dan ziet als de rol en taak van het College hierin. Er wordt zwaar ingezet op de
actieve rol, invloed, betrokkenheid van de raad bij beleidsontwikkelingen, terwijl BOB een taak is van
het college.
Betekent het dat we wellicht zonder wethouders kunnen gaan werken?

“Een andere vernieuwde bestuursstijl dient bij te dragen aan verbeterde samenwerking op basis van
vertrouwen tussen raad en college en raadsleden onderling en tussen gemeentebestuur en
inwoners”. Voorzitter, vertrouwen is iets dat verdiend moet worden. Hoe dat vorm gaat krijgen
wachten wij rustig af. U zult begrijpen voorzitter, gezien de ervaringen die wij met samenwerking,
vertrouwen en media beïnvloeding gedurende de afgelopen periode hebben gehad dat wij erg
benieuwd zijn naar die nieuwe bestuursstijl.

Wordt vervolgd.