Het “Coalitieakkoord 2018-2022” onder de loep genomen, deel 1.

Beste inwoners,

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 juni jl. werd het lang verwachte coalitieakkoord
2018-2022 van de partijen DV, CDA en PvdA/GL gepresenteerd.
Dorpsbelang Son en Breugel heeft het 16 pagina omvattende akkoord bekeken en haar reactie
gegeven in de betreffende gemeenteraadsvergadering. De komende dagen zullen wij puntsgewijs
onze reactie op onze website zetten.

Op de –door ons aan de nieuwe coalitie- gestelde vragen, die in rode kleur zijn aangegeven, wist de
coalitie op dat moment geen antwoord te geven. Fractievoorzitter Elly Brocken heeft ons
commentaar integraal een de 3 partijen doorgestuurd, met het verzoek hierop inhoudelijk te
reageren. Zodra deze reacties ons bereiken, zullen wij die vanzelfsprekend weer met u delen.

“Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel”

Van ons wordt verwacht dat wij hiervan kennisnemen en dat is dan ook precies wat wij zullen doen.
Men zegt voort te willen bouwen op bestaand beleid, maar soms de accenten te willen verleggen.
Als dat zo is dan vraagt Dorpsbelang zich af hoe het kan dat er binnen dit coalitieakkoord geen
enkele relatie wordt gelegd tussen de accenten en de door de gemeenteraad vastgestelde
Toekomst- en Structuurvisie.
De kaders en doelstellingen genoemd in beide visies zouden als vertrekpunt moeten dienen van elke
nieuwe coalitie.
Daarmee is dit akkoord geen akkoord op hoofdlijnen, gebaseerd op stevige besluiten, maar een stuk
dat balanceert tussen de zekerheid van goed beleid uit de vorige periode en enkele wankele
voornemens zonder enige bestuurlijke visie voor de toekomst.
We zullen nu meer en detail ingaan op wat ons is opgevallen in dit akkoord, voor wat het waard is nu
hieraan geen visie ten grondslag lijkt te liggen.

Wordt vervolgd.