Wethouder Visser valt niets te verwijten

Persverklaring

Uit het onderzoek dat Berenschot heeft uitgevoerd naar de aanbesteding van het bouwteam voor de multifunctionele accommodatie blijkt dat het aanbestedingsproces ondanks enkele onvolkomenheden zorgvuldig is uitgevoerd. De aanbevelingen van de onderzoekers worden door Dorpsbelang onderschreven.

Dorpsbelang is van mening dat het openbaar maken van informatie aangeleverd door HEVO door de fractievoorzitter van de politieke partij DorpsVISIE een doelbewuste poging is geweest om de besluitvorming rond deze aanbesteding te beïnvloeden. Hoewel de onderzoekers concluderen dat de gedragscode voor integriteit niet is geschonden, achten wij de gevolgde handelwijze niet correct. Dat HEVO het parochiebestuur van informatie heeft voorzien tijdens de standstill-periode achten wij eveneens onverstandig.

Dorpsbelang Son en Breugel hecht eraan te verklaren dat wethouder Visser, deel uitmakend van de aanbestedende dienst, integer heeft gehandeld door tijdens de standstill-periode geen informatie met derden te delen.

Dorpsbelang Son en Breugel is blij dat de positie van de winnende partij niet ter discussie staat en dat met die partij het vervolgtraject kan worden ingezet.

 

Fractie Dorpsbelang Son en Breugel