Snelheidsmeter Spaarpot

Weer een initiatief van Dorpsbelang dat goed is voor ons dorp !

Eind 2019 vroegen wij het college om te kijken of er in ons dorp plaats zou zijn voor een speciale Snelheidsmeter. Deze -vanuit de Provincie- gestimuleerde snelheidsmeter beloont namelijk GOED rijgedrag. Telkens als een automobilist de meter passeert en zich keurig houdt aan de voorgeschreven snelheid, wordt een bedrag in een spaarpot gestopt.

Het was een tijdje stil vanuit het gemeentehuis, maar medio 2020 verscheen dan toch de Snelheidsmeter Spaarpot op de Hendrik Veenemanstraat. Hoewel Dorpsbelang als initiatiefnemer op geen enkele wijze bij de introductie, de bepaling van de locatie en de vaststelling van de opbrengst werd betrokken, kunnen wij enkel maar tevreden zijn met een mooie opbrengst van 1.500,= euro. Wij wensen de Jeugdgemeenteraad succes met de nadere invulling van het voorgestelde doel, te weten een speelplek voor de jeugd in het centrum.

Het zou toch wel leuk zijn als Dorpsbelang Son en Breugel te zijner tijd een uitnodiging zou krijgen voor de opening van de nieuwe speelplek !