Meerjarenbegroting ??

Maar dan wel met hart voor onze burgers !

Inwoners raken financieel, fysiek en emotioneel gedupeerd door de Corona pandemie.

Dus:

– Géén zwaardere lasten voor onze inwoners zoals de coalitie van plan is. Géén verhoging van de OZB alleen een inflatiecorrectie.

– Géén dure projecten zonder deugdelijke financiële onderbouwing, ook de kosten op de langere termijn moeten verantwoord zijn.

Wél geld voor:

– Zorg en ondersteuning voor ieder die dat nu én straks nodig heeft.

– Aanpakken van de dagelijkse ergernissen en handhaven op gevaarlijke ( verkeer) situaties, overlast, ongeoorloofde bomenkap en hondenpoep.

– Een veilige, begaanbare openbare ruimte. Inwoners met of zonder rolstoel, scootmobiel, rollator, fiets of kinderwagen, moeten  veilig erop uit kunnen en gebruik kunnen maken van toegankelijke openbare toiletten en elektrische laadpalen óók in het buitengebied.

Elly Brocken.

Fractievoorzitter  Dorpsbelang Son en Breugel.