José Goossens-Junier

Mijn naam is José Goossens-Junier, geboren in Den Haag, maar sinds 1974 woonachtig in Son en Breugel. Ik ben getrouwd met Ruud die geboren en getogen is in Son en Breugel. Na bij diverse verenigingen/sportclubs hand- en spandiensten te hebben gedaan toen onze kinderen daar actief waren kwamen hier op termijn ook “bestuurlijke” functies bij. Ik was o.a. vanaf de start actief betrokken bij Leefbaarheidsonderzoek Breugel, oprichting van de Adviesraad Wmo, oprichting buurtpreventie Het Eigen, speeltuin de Molenwiek, buurtvereniging van Gentlaan. Ik was ook aangenaam verrast daar in 2007 de vrijwilligerspenning voor te mogen ontvangen.
Medio 2004 werd ik gevraagd om bij de doorstart van gemeenschapshuis Braecklant voorzitter te worden van het nieuwe bestuur. Tot op heden doe ik dat met veel plezier samen met mijn andere 2 bestuursleden en een geweldig team van vrijwilligers.
In diezelfde periode ben ik ook lid geworden van Dorpsbelang en heb van 2010-2018 in de gemeenteraad gezeten. In deze periode ben ik ook voorzitter Commissie Burgerzaken geworden hetgeen ik nog steeds met veel plezier doe en ben nog steeds sterk betrokken bij de politiek in Son en Breugel en wil ik blijven bijdragen aan goede besluitvorming voor ons mooie dorp.

Vanwege belangenverstrengeling heb ik van een aantal functies afscheid genomen maar ben nog wel lid van het Platform Stichting Belangenbehartiging Mantelzorg Son en Breugel.

Ik maak me hard voor:

  • een mooi en groen dorp met een sociaal karakter waar een ieder deel uit maakt van deze samenleving.
  • voor een goed beleid voor onze Mantelzorgers die vooralsnog niet allemaal in beeld zijn en daardoor de nodige ondersteuning (nog) niet hebben. Speciale aandacht daarbij voor de werkende en jonge mantelzorger