Het kerkzakje wordt gevuld

Als gevolg van de verkiezingsuitslag op 21 maart jl. is het politieke klimaat in Son en Breugel veranderd. Een van de eerste dingen, die de nieuwe coalitie heeft aangepakt, is de aankoop van de kerk geweest. Dorpsbelang was en is tegen dit besluit omdat enerzijds niet bekend is welke aanvullende kosten deze aankoop nog met zich meebrengen en anderzijds omdat er (nog) geen bestemming is voor de kerk.
Dorpsbelang heeft zich voorgenomen de inwoners continu op de hoogte te houden van de kostenontwikkelingen ten aanzien van de kerk.
De kerk heeft de gemeenschap € 1.120.000,– gekost als aankoopbedrag. Bijkomende kosten zoals overbodig geworden onderzoeken, minder verkoopbare grond in het centrum etc. bedragen blijkens opgave van de gemeente € 794.610,–.
Nu wordt een onderzoek naar de bouwkundige staat van de kerk gestart; kosten € 36.000,–. Dat betekent dat de teller binnen drie maanden na de verkiezingen al staat op € 1.952.610,–. En het vervelende is dat we dan nog nergens staan: we hebben geen nieuw centrumplan, geen nieuw dorpshuis en geen bruikbare kerk. Die kosten gaan allemaal nog komen. In het coalitieaccoord heeft u kunnen lezen dat de onroerend goedbelasting kan worden verhoogd…….. Wij houden u op de hoogte.
Fractie Dorpsbelang.