Fractie, wat doen ze?

Deze vertegenwoordigers hebben –naast hun plek in de gemeenteraad- ook zitting in de diverse commissies, te weten Algemene Zaken (AZ), Burgerzaken (BZ) en Grondgebiedzaken (GZ). Daarnaast is er het Presidium met daarin de fractievoorzitters van de 7 politieke partijen.

De fractievoorzitter van onze partij, José Goossens-Junier, maakt dus deel uit van zowel de raad, de commissie AZ alsook het presidium.

Daarnaast zijn Elly Brocken en Jan Frans Brouwers als “Burger raadsleden” vervangers van José Goossens-Junier en/of Maarten van Beek.