Fractie, wat doen ze?

Deze vertegenwoordigers hebben –naast hun plek in de gemeenteraad- ook zitting in de diverse commissies, te weten Algemene Zaken (AZ), Burgerzaken (BZ) en Grondgebiedzaken (GZ). Daarnaast is er het Presidium met daarin de fractievoorzitters van de 7 politieke partijen.

De fractievoorzitter van onze partij, Elly Brocken, maakt dus deel uit van zowel de raad, de commissie AZ alsook het presidium.

Daarnaast zijn Jose Goossens, Jan Frans Brouwers en Maarten van Beek als “Burger raadsleden” vervangers van Elly Brocken en/of Eef van Turnhout.