De kiezer heeft gesproken !

In een nog verder versnipperd lokaal politiek landschap mochten maar liefst 8 partijen naar de gunst van de kiezer dingen om een of meerdere van de 17 raadszetels te veroveren.

Wij danken de inwoners die op Dorpsbelang Son en Breugel hebben gestemd, waardoor we onze 2 raadszetels hebben behouden. Deze verkiezingen betekenen wel een wijziging in de samenstelling van onze fractie.

Onze fractievoorzitter Elly Brocken draagt deze functie over aan Jose Goossens en Eef van Turnhout maakt plaats voor Maarten van Beek. Het vertrekt van Elly -na 16 jaar- uit de gemeenteraad- betekent erkenning voor het vele werk in de vorm van het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau, waarmee we haar van harte gelukwensen.

Momenteel zijn -onder leiding van de grootste partij Dorpsvisie- de eerste gesprekken opgestart om te bezien hoe de komende 4 jaar het politieke speelveld eruit zal gaan zien.

Jose en Maarten zijn al jarenlang actief binnen onze fractie en zullen de lijn van onze partij voortzetten om goed te luisteren, constructief mee te denken, maar ook kritisch te zijn en zeker verder te kijken dan roeptoeters en postzegelplannetjes.

Als onze wijze van beschouwen en besturen u aanpsreekt en u daar graag een bijdrage aan wilt leveren, bent u van harte welkom om eens een Steunfractievergadering bij te wonen.

Een mailtje via onze website of een telefoontje naar een van onze bestuurs- of fractieleden is voldoende om met ons in contact te komen. Hopelijk tot ziens !