Begroting 2021-2024

Wat vindt onze partij van alle cijfers en keuzes van dit college en deze coalitie ? Lees dan snel verder !

Met dank aan de mei – en de septembercirculaire heeft Son en Breugel de begroting sluitend kunnen krijgen. De extra kosten waarvoor we staan zijn vooral het gevolg van externe factoren waarvan het college erop rekent dat het Rijk die zal dekken. Daarom zal het – nu mensen door de Corona pandemie veel financiële problemen hebben  en een onzekere toekomst – voor onze inwoners een geruststelling zijn, als college en de raad zich begripvol tonen, door aan onze inwoners geen extra belastingmaatregelen op te leggen. Dit voornemen kan in de prullenbak en Dorpsbelang is daar blij mee. Als stimulans én ter ondersteuning van college en raad zal Dorpsbelang samen met de VVD hierover graag een amendement indienen.

Amendement: “OZB stijgt alleen met inflatiecorrectie”.

Dagelijks horen we berichten over mensen die vanwege de Corona pandemie in een isolement raken. Zij vereenzamen en komen in psychische nood. Dorpsbelang wil met hart voor onze burgers er alles aan doen om kwetsbare mensen te helpen en hen te faciliteren zodat zij deze moeilijke tijd door kunnen komen. Wij rekenen daarbij op een daadkrachtig college dat de mouwen opstroopt. Een college dat niet wegkijkt van de problemen, maar tot actie komt en zo haar verantwoordelijkheid neemt. En dat kan voorzitter, luister naar onze motie.

Iedereen kan meedoen”.

De met veel commotie genomen raadsbesluiten over het dorpshuis ( kosten tot nu toe 9 miljoen ), de bouw van twee scholen i.p.v. een op de locatie van de Krommen Hoek ( extra 3 miljoen)  en de verdere – ook financieel – vage plannen voor Breugel Bruist hebben consequenties.

Dorpsbelang ziet té vaak dat – niet gehinderd door kennis van zaken en het argument “dat komt later wel”- er forse kredieten worden gevraagd én verleend voor grote projecten. Dus zonder voldoende zicht op de exploitatie, de gevolgen voor andere beleidsterreinen en de effecten op de langere termijn. Dat is postzegelbeleid. We zien het nu wéér gebeuren met het peuterspeelzalenwerk. Wéét de gemeente eigenlijk wel wat de feitelijke wensen van onze inwoners zijn ? De term burgerparticipatie lijkt inmiddels een hol begrip geworden, want de wethouder zegt verrast te zijn door het besluit om de peuterspeelzaal in Breugel te sluiten. Hoezo verrast ? De wethouder heeft meermaals aangegeven met alle betrokkenen contact te hebben gehad. Uit het Eindhovens Dagblad vernemen we dat de wethouder zegt  dat de “gemeente geen partij is”. Maar door de keuzes die gemaakt zijn is de gemeente  nu wél degelijk een partij. Dat heet:  je verantwoordelijk nemen voor de consequenties van de keuzes. Door de onnodige en veel te dure samenvoeging van twee basisscholen heeft de peuterspeelzaal geen ruimte meer.  Dat was bekend en is wat ons betreft dan ook een blunder vanjewelste. Wij verwachten dat het College er werkelijk alles aan doet om het peuterspeelzalenwerk in deze gemeente in stand te houden.

Om wél verantwoorde besluiten te kunnen nemen heeft Dorpsbelang al vaker gewezen op het belang van een goede informatievoorziening zodat de raad haar controlerende taak goed kan uitvoeren. Informatie die naar tevredenheid van álle partijen -tijdig- is aangeleverd zodat de impact van te nemen besluiten voor iedereen inzichtelijk is. Want het zijn ónze inwoners die tekort worden gedaan. Zíj zitten met de gebakken peren en draaien op voor eventuele extra kosten en hebben last van de teruggang van het voorzieningenniveau.

De lakse werkwijze van het college moet veranderen.  We zijn inmiddels op een absoluut dieptepunt terechtgekomen. ( ik hoor de lokroep van Eindhoven al ! ) . Wij hebben hier in ieder geval schoon genoeg van. Want zonder gedegen voorwerk en kennis van zaken hoeft u wat ons betreft niet meer te komen vragen om poen. Geld uitgeven zonder nadenken over nut, noodzaak en effecten is wat ons betreft uit den boze.

DB dient over de wijze van vragen naar kredieten een motie in: “Kredieten pas ná GREXEN”

We leven nu al bijna 9 maanden in de nachtmerrie van het coronavirus met allerlei beperkingen en strenge voorschriften. We zijn woedend als we in de MooiSonenBreugel krant moeten lezen wat het “overkappingen beleid” van de gemeente inhoudt.  Volgens ons is er geen sprake van beleid, maar van gebrek aan inlevingsvermogen voor onze inwoners en ondernemers. Het is een aanfluiting. Waarom mogen ondernemers geen tijdelijke overkappingen zetten om mensen te beschutten, die staan te wachten op het afhalen van hun bestellingen of het kopen van producten ? U pest daarmee onze inwoners en u traineert de pogingen van onze ondernemers om hun hoofd boven water te houden. Wij hebben geen problemen met tijdelijke overkappingen; dan wordt het centrum er in ieder geval een heel stuk aantrekkelijker op gedurende de tijd dat we moeten wachten op centrumvisies, die  maar niet los willen komen. Voorzitter, wij doen een dringend beroep op u om, gezien de bijzondere omstandigheden waarin wij leven, dit overkapping-verbiedende beleid onmiddellijk een halt toe te roepen. Dorpsbelang gaat er van uit dat hierover een motie indienen niet nodig is omdat elk weldenkend mens hier aanwezig zal begrijpen dat deze “overkappingsregels” tijdelijk aangepast zullen moeten worden.

Tot zover.

Fractie Dorpsbelang Son en Breugel.