Meer tijd voor beoordeling van de quick scan

Meer tijd voor beoordeling van de quick scan

Al bijna twintig jaar praten we over de plannen voor het centrum en in het bijzonder de plannen voor het Kerkplein. Een aantrekkelijk centrum met een sterk winkel- en voorzieningenaanbod draagt bij aan de leefbaarheid van het gehele dorp voor een groot aantal jaren. We zijn nu zover dat we de diverse plannen, in samenhang met elkaar, tot uitvoering kunnen brengen in goed overleg met alle betrokkenen en onze burgers. Dorpsbelang is blij dat we zo ver zijn gekomen en wil graag met u allen werken aan het vervolg.

De plannen voor de mfa hebben een directe relatie met andere plannen in het centrum, zoals de renovatie van het gemeentehuis, woningbouw, de huisvesting van de bibliotheek en de herontwikkeling van de Vestzaklocatie. Maar het zijn natuurlijk vooral de functies die in deze gebouwen worden ondergebracht die bepalend zijn voor de levendigheid en de kwaliteit.

Het bisdom heeft onlangs aangegeven dat het toch bereid is om mee te werken aan het gebruik van het kerkgebouw ten behoeve van een mfa. Dat is een belangrijke wending, omdat het bisdom tot nu toe op het standpunt stond dat de kerk gesloopt moest worden. Overigens heeft sloop ook nu nog de voorkeur van het bisdom. Aan het gebruik van het kerkgebouw als mfa stelt het bisdom enkele voorwaarden. Naast opbrengsten voor de aankoop van het gebouw en de grond is een belangrijke voorwaarde dat de kerk in zijn geheel aan de eredienst wordt onttrokken. De kerkfunctie zal dus uit het gebouw verdwijnen.

Waar het bisdom zeggenschap heeft over de toekomst van de kerkfunctie en de criteria rond hergebruik van hun gebouw, moet de gemeenteraad bepalen hoe het centrum toekomstbestendig kan zijn. Daarbij houden we rekening met de gevoelens van álle inwoners, zowel voor- als tegenstanders van het mfa in het kerkgebouw, de wensen die toekomstige gebruikers van het gebouw hebben en de mogelijke gevolgen voor andere accommodaties in het dorp. Bovendien moeten de plannen financieel verantwoord en levensvatbaar zijn. Zoals de afgelopen week besloten, nemen we meer tijd om de quick scan zorgvuldig te bestuderen en voor heel het dorp de juiste afwegingen maken, niet alleen voor nu, maar ook voor over 20 jaar. Daar mag u ons aan houden.

Elly Brocken, Dorpsbelang Son en Breugel