Krokodillentranen voor onze bossen


Op de politieke avond over de Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide en Oud Meer kwamen drie insprekers aan het woord die perfect aangaven wat er leeft onder de inwoners van Son en Breugel. Een geweldige kaalslag in de bossen bij ’t Harde Ven, ‘t Zand en nu ook in de Sonse Bergen. Hoe is het mogelijk dat dit zo maar kon gebeuren? Waarom is er niet geluisterd naar een second opinion waar een deskundig rapport van dr. Jaap Kuper en dr. Eef Arnolds aan ten grondslag ligt? Nee,  de coalitie bestaande uit Dorpsvisie, CDA, PvdA/GL en D66 heeft dit allemaal doorgezet.

Maar wat schetst onze verbazing? De coalitie wil nu ineens toch een samenspraakavond beleggen over het beheer van de bossen. Nu willen ze hopelijk wel luisteren naar de inwoners. Maar waarom niet een maand eerder, dan waren al die bomen niet gekapt? Waarom de kap niet meteen tijdelijk stilgelegd? Nee, de kap gaat gewoon door. Dorpsbelang noemt dat krokodillentranen huilen, want al die bomen die al gekapt zijn, kunnen we toch niet weer aan elkaar plakken?

Fractie Dorpsbelang