Recent Posts / View All Posts

Algemene beschouwing Dorpsbelang Son en Breugel Meerjarenbegroting 2020-2023.

| Geen categorie, nieuws, Persbericht | No Comments

Voorzitter, aanwezigen. Dorpsbelang wil haar grote bezorgdheid uiten nu de belastingen weer omhoog gaan. Het College van Dorpsvisie, CDA en PvdA/GL presteert het om een meerjarenbegroting 2020-2023 aan te leveren onder vermelding van een plotseling tekort op het sociaal domein van 1 miljoen. De afgelopen…

Anderhalf jaar na de verkiezingen

| Geen categorie, nieuws, Persbericht | No Comments

Wat is er gebeurd na eind maart vorig jaar ? 1. De OZB is -na acht jaar stabiliteit- flink verhoogd; 2. De kerk is gekocht en met alle onderzoeken erbij zijn we op grond daarvan nu al € 4.000.000,— armer; maar dat mogen wij natuurlijk…

Het gaat allemaal toch veel meer kosten.

| nieuws, Persbericht | No Comments

Ruim zeseneenhalve  maand na de verkiezingen wordt de radiostilte doorbroken en is de nieuwe coalitie (Dorpsvisie, CDA en PvdA\GL) er uit. Na 8 jaar gelijkblijvende lasten voor de burger onder het bewind van Dorpsbelang gaat de nieuwe coalitie m.i.v. 2019 zowel de OZB als de…

Het kerkzakje wordt gevuld

| Persbericht | No Comments

Als gevolg van de verkiezingsuitslag op 21 maart jl. is het politieke klimaat in Son en Breugel veranderd. Een van de eerste dingen, die de nieuwe coalitie heeft aangepakt, is de aankoop van de kerk geweest. Dorpsbelang was en is tegen dit besluit omdat enerzijds niet bekend…