Anderhalf jaar na de verkiezingen

Wat is er gebeurd na eind maart vorig jaar ?
1. De OZB is -na acht jaar stabiliteit- flink verhoogd;
2. De kerk is gekocht en met alle onderzoeken erbij zijn we op grond daarvan nu al € 4.000.000,— armer; maar dat mogen wij natuurlijk niet zeggen van de coalitie !
3. We hebben een vierde wethouder; en dat kost extra !
4. De kerk, Breugel Bruist, de scholen in Breugel, de verkeersveiligheid etc.: alles nog in onderzoek.

Voor tonnen onderzoeksbureaus en externe inhuur van projectleiders, maar onze eigen mensen staan aan de kant.
Maar welke beloften zijn dan wel ingelost ? Pakken we even de burgerparticipatie, het paradepaardje van de nieuwe coalitie. Wat is daarmee dan gebeurd ? Immers overleg kost tijd en in die tijd kan niet ontwikkeld worden.
1. Kerk: De roeptoeters van “Vraag zoekt antwoord” en de 1.300 petitietekenende burgers zijn sedert maart vorig jaar muisstil. Is er al iets in gang gezet om aan de burgers of fanatiek gelovigen te vragen wat we nu met deze kerk moeten doen ?
2. Zwembad: heftige discussies, want waarom een zwembad faciliteren ? Gelukkig zijn op basis van oude afspraken voor een kortere tijd gelden voor het zwembad voorzien ? Hoe denken wij daar als inwoners over als we dan toch keuzes moeten maken ?
3. Beschermd wonen: dit burgerinitiatief is feitelijk door onwil en passief besturen door het College de nek omgedraaid. Rest ons nog iets proberen te redden uit de puinhoop die de huidige coalitie heeft veroorzaakt.
4. De petanquehal: de mensen kunnen dit wel willen, maar de hal komt er gewoon niet. Er wordt verder ook niet over nagedacht. Ook niet als het gaat om eenzaamheid, bewegen voor ouderen of sociale contacten.
5. De Breugelse scholen: enkele roepende ouders van leerlingen van de Krommenhoek hebben het hele proces kunnen stopzetten. Het schoolbestuur heeft ten einde raad nu zelf maar een plan ontwikkeld. Wordt het dit ? Nee, want nu is ineens als donderslag bij heldere hemel volgens de wethouder de speeltuin Van Gentlaan een mogelijke locatie.
6. Verkeersveiligheid: de resultaten van het onderzoek van de Mooi Son en Breugelkrant zijn voor kennisgeving aangenomen en de gemeente gaat op haar eigen plannen broeden. En wij maar slalommen tussen die paaltjes.
7. De nieuwe Omgevingswet: laten we daar maar niet te veel over zeggen. De bijeenkomst met de inwoners was een regelrechte aanfluiting als het ging over visie, positionering van ideeën en duidelijkheid over vervolgstappen. De externe adviseurs hadden volledig de controle over de bijeenkomsten.
8. Ontwikkellocaties: de bouwmogelijkheden worden niet bekend gemaakt. In besloten vergaderingen van raadsleden mogen commissieleden zich uitspreken over hun ideeën voor wat betreft wat er gebouwd zou moeten worden. Of een projectontwikkelaar daar ook oren naar heeft lijkt niet interessant. In ieder geval zijn onze aandacht behoevende jongeren gewoonweg vergeten.

Dorpsbelang Son en Breugel maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen tot de volgende verkiezingen. De kiezer heeft gesproken, maar: Geen beheersing van de financiën, geen ideeën over de ontwikkelplannen, geen burgerparticipatie. Neen, de huidige coalitie blijft gewoon gezellig met z’n vieren nog 2,5 jaar genieten van het pluche. En vooral de vingers niet branden aan dossiers waar we als inwoners al jaren over besluiten vragen.
Maar als we zo doorgaan is er over 2,5 jaar helemaal niets meer waar we ons nog druk over zouden moeten of kunnen maken. Berusting en afstomping heet dat.

Eef van Turnhout
Fractie Dorpsbelang.